ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2022

Zártkertek infrastrukturális fejlesztése Tornyospálcán

Tornyospálca Község Önkormányzata 2019 július 1-én nyújtotta be, a ZP-1-2019/5199 pályázati azonosító számú pályázatát,  az agrárminisztérium által kiirt, a „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”,  Zártkerti Program (ZP-1-2019)- című pályázati kiírásra.

2019 december 18-án megkaptuk, a 2309-8/2019/HERMAN számú támogatói Okiratot, amelyben  10.000.000.- Ft támogatásban részesültünk.

Az Önkormányzat már évek óta szerette volna infrastrukturális fejlesztéssel, közlekedésileg elérhetőbbé, és mezőgazdaságilag használhatóbbá tenni a zártkerti ingatlanokat azonban erre, pályázati forrás nélkül nem volt lehetősége.

 

Pályázatunk, a kiírással összhangban került benyújtásra, a zártkertek elérhetőségének biztosítása érdekében, a 062 és 017 hrsz.-ú önkormányzati út mechanikai stabilizálására, illetve a 3224 hrsz.-ú zátkerti ingatlan megvásárlására és hagyományos, tájjellegű almafákkal történő beültetésére.

A  Támogatási Okirat szerint, 2019. július 2. és  2020. április 30. között kellett volna megvalósítanunk a fejlesztést, azonban a projekt, az eredeti határidőn belül nem volt megvalósítható, mivel a szükséges engedélyeztetési eljárás elhúzódott, a közműegyeztetések, adatszolgáltatások a veszélyhelyzet miatt késlekedtek. 

2020. március 25-én kezdtük el a projekt megvalósítását, a 3224 hrsz-ú zártkerti ingatlan megvásárlásával. 2020. július 31-én három darab árajánlatot kértünk be a 062 és 017 hrsz.-ú külterületi utak mechanikai stabilizációjára, 20-25 cm vastagságban összesen 3300 m2 felületen.

Az ajánlat kérésre, 2020.augusztus 12-ig 2 darab árajánlat érkezett. A nyertes ajánlattevő Bacsó István egyéni vállalkozó volt, akivel 2020 augusztus 14-én szerződést kötöttünk a kivitelezésre.  A megvalósítás 2020. augusztus 25-én kezdődött, a 062 és 017 hrsz.-ú utak menti bozót és cserjeirtással, a vízelvezető árok tisztításával és az út nyomvonalának kijelölésével. 2020. szeptember 3-án kezdődött a földmunka, amelynek során 660 méter hosszan, 5 méter szélességben, új stabilizált útalapot készítettünk 20 cm tömörített vastagságban. Az út alapja újrahasznosított, bontási, építései törmelék, mely minősége bevizsgált, környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A letömörített alapra ezután 5 cm vastagságban    0-22-es zúzottkő került ékelőként, záró felületként. A záró munkafolyamat a padka homokkal történő feltöltése, és letömörítése volt.

A fejlesztés második lépcsőjeként, egy hosszabb ideje nem használt zártkerti ingatlant vásároltunk 2020 március 25-én. A bozót és cserjeirtás követően, ismét mezőgazdaságilag művelhetővé tettük a területet, és ott bemutató kertet alakítottunk ki. A gyümölcsfákat az Inno-Fruitplant Kft.-től vásároltuk, A gyümölcsfavédő műanyag hálót, és a biztos eredéshez szükséges tápanyag utánpótoló tablettákat, Gonda János egyéni vállalkozótól szereztük be. A telepítést, növénygondozást közfoglalkoztatottakkal valósítottuk meg 2020. november 20-án. Ezzel a művelettel lezártnak tekintjük a projektünket.

A fejlesztés következtében határozottan javul a zártkertek elérhetősége, mivel személygépkocsival is elérhetővé válnak az ingatlanok, így a művelési hajlandóság is növekedik. A nagyobb, összefüggő területek esetében, a gazdálkodási feltételek javulnak a jobb megközelíthetőség miatt. A bemutató kert példaként szolgálhat a helyi gazdálkodóknak.

Összességében az elhanyagolt, nem művelt területek számát, e- fejlesztéssel a lehető legkiesebbre csökkenthetjük. E komplex fejlesztés, az Önkormányzat, a gazdák, ingatlantulajdonosok és közfoglalkoztatottak együttműködésével valósult meg, melynek társadalmi haszna, még a gazdasági haszonnál is jelentősebb

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat