ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2022

Tornyospálca község rövid történeti bemutatása

Forrás: Agárdy Sándor: Suhogó idõ c. 2003-ban megjelent helytörténeti monográfiája alapján

Tornyospálca-ez a lenyûgözõen szép hangzású nevet viselõ település igen gazdag múltra tekint vissza.

Nevének második szótagja a magyar honfoglalás elõtt itt élt szláv /szandomierzsi/ törzsek névadásából származik. A "pálica" szó-melybõl a Pálca szó eredeztethetõ -botot, harci buzogányt, hatalmi jelvényt jelent. A középkorban használatos Palcza, Palchia, Pácza, Páltza névalakot 1793-tól a Tornyos elõtaggal is kitoldották, mely a falu egykori fatornyára utal. Ez látható a falu 1696-ból való pecsétnyomóján, illetve  napjaink címerében is.

A település határában számos kõ és bronzkori lelet kerûlt napvilágra.

A "Sírkutgaz" nevü területrõl pl. tokosbalta, bronz kard.A település nevét 1212-ben említik elõször oklevelekben. A középkorban a Bánffy majd a Losonczi család bírta a l5-20-jobbágytelekbõl álló falut. A 18.sz-tól a gróf Forgách család bírtoka volt egész a 20-sz-ig.

A falu orsó alakban az egykori vízállás köré épült, középen közrefogva a mai református templom elõdjét.

Lakói közül többen részt vettek a Dózsa féle lázadásban.

Legrégebbi építészeti emléke a mai református templom, mely jelen ismereteink szerint a huszita idõkben a 15-sz-ban téglából épült. A templom körül õsidõktõl 1951-ig temetõkert volt.

Részletes mûemléki feltárása folyamatban van.

A település lakói a 16.sz.második felétõl már a református hitre tértek.

Hosszú idõn át itt volt Felsõ-Szabolcs esperesi központja. Kis számú görög kelet vallásu régóta él a faluban.A 18.sz-elejéig állt akkor már romos fatemplomuk. A település magja az un. "Tófenek" nevû vízállás köré épült, ezzel máig meghatározva a településszerkezetet.

A református egyház értékes szertartási tárgyakat õriz, melyek közül kiemelkedik az 1635-ben Mikó Benedek által adományozott, de valójában 15-16-sz-i úrvacsorai kehely.

1797-ben nagyobb számú görög és római katolikus magyar, rutén illetve cigány származású telepeseket hozatott a Felvidékrõl, illetve Kárpátaljáról gróf Forgách József földesúr. Ezek leszármazottai ma is az un. "Tót-véget" lakják. A mai görög katolikus templom helyén volt korábban a már említett fából készült görög templom. Az új ma is álló görög templom 1806-és 1816-között épült. A templom körül 1853-ig szintén temetõkert állott. A római katolikus kápolna 1928-ban épült.

Zsidó vallásúak 1757-óta ismertek a községben. A falu zsinagógáját 1963-ban elbontották. Több mint félszáz embert hurcoltak el 1944-ben a holokauszt haláltáboraiba. Az õsi zsidó temetõ ma is megtalálható.

A falu máig élõ kuruc hagyományokkal rendelkezik. II.Rákóczi Ferenc 1706-ban 10-napot töltött a községben, sok helybeli, kiknek nevét is ismerjük beállt Esze tamás ezredébe.

Az 1848-49-es szabadságharcban igen jelentõs számú honvéd és tiszt harcolt falunkból a magyar szabadságért.

Az 1. világháborúban 50-katona  halt hõsi halált. Emlékükre 1923-ban Felsõ-Szabolcs  legelsõ hõsi emlékmûvét emelte közadakozásból a falu. A 2. világháború végén több mint félszáz hõsi halottját gyászolta a község. Neveik az 1. világháborús emlékmûre rett vésve.

Igen gazdag a község iskolatörténete. 1620-ban már református iskola mûködött  Szõllõsi István oskolamester irányításával. A községben 1948-ig három felekezeti fenntartású iskola volt található.

1961-ben épült az L-alakú ma is meglévõ iskolaszárny, mely 1978-ban egy újabb tömbbel-benne tornateremmel bõvûlt. Jelenleg 315-tanuló jár az iskolába. Az óvoda 1941-tõl mûködik –jelenleg két helyen községünkben. Az elsõ Tsz. 1949-ben alakult "Lenin" néven, mely 1956-ig mûködött több kevesebb sikerrel. 1961-ben lett újra "termelõszövetkezeti község" Tornyospálca, s a szövetkezet Rákóczi Ferenc nevét vette fel. 8-család nem lépett be a közösbe. Nehezen indúlt a gazdálkodás, többször volt vezetõváltás. 1972-tõl Agárdy Béla elnök vezetésével országos sikereket ért el a szövetkezet. Karizmatikus tevékenysége  révén  1976és 1980-között 4-szer lett országosan kiváló a gazdaság. 1992-ben a rendszerváltás utáni politikai túlfûtöttségben a szövetkezetet sajnos felszámolták. Jelenleg több kisebb-nagyobb földterületen gazdálkodnak a helybeliek. Fõként az almatermesztés játszik szerepet.A falu határában közel másfél millió almafa található, a többi gyümölcsfáról nem is beszélve.T

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat