ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2022

Ipari terület fejlesztése Tornyospálca településen

TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00007

Tornyospálca Község Önkormányzata

 

IPARI TERÜLET FEJLESZTÉSE TORNYOSPÁLCA TELEPÜLÉSEN

 

Egy település jövőjét önfenntartó képessége, illetve az ott élők, dolgozók biztos megélhetése jelenti. Az Európai Uniós források kimerülésével létünk, további fejlődésünk alapja a helyi bevételek növelése lesz. Adóbevételt a vállalkozásoktól várhatunk. Adóbevétel növelését pedig új vállalkozások Tornyospálcára csábításával, a meglévők fejlesztésével érhetünk el.

Önkormányzatunk felismerve e feladatok fontosságát és megkerülhetetlenségét, évek óta igyekszik olyan környezetet biztosítani, amely elősegíti az adottságainkra való figyelem felkeltését, segíti a potenciális befektetőket. Az önkormányzat az elmúlt 10 évben tudatos, jól átgondolt lépések sorozatát valósította meg annak érdekében, hogy olyan vállalkozói környezetet teremtsen, ahol érdemes befektetni, akár nagyvállalati szintű beruházásokat indítani.

Befektettünk a jövőbe!

A munka 2007 környékén kezdődött, amikor komoly befektetési érdeklődés volt településünk irányában, elsősorban az alaphegyi átrakó nyújtotta logisztikai kapacitások kihasználása érdekében. Az „Ipari útként” ismert kapacitásfeltáró út is ezen igények kielégítése érdekében épült.

Az önkormányzat 29 hektár ipari területet vett meg az átrakó mellett egy árverésen, amely terület földrajzilag jó adottságú, de befektetői szempontból még voltak hiányosságai. Szilád burkolatú út nem vezetett oda, s közművek sem voltak a területen, melyek orvoslására iparterület-fejlesztési pályázatot nyújtottunk be a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, melyet pozitívan bíráltak el. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 549 918 150 forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatást kapott a beruházó Tornyospálca Község Önkormányzata.

A TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00007 pályázat megvalósulásával a közel 550 millió forintos beruházást követően egy rendkívül versenyképes ipari, logisztikai terület várja majd a potenciális befektetőket, a letelepedő vállalkozásokat.

A beruházás célja, hogy Tornyospálca Község Önkormányzata, elsősorban a KKV szektor számára vonzó, működési igényeiket kiszolgálni képes ipari területet alakítson ki a település határában, a széles nyomtávú vasútvonal közvetlen közelében. Reményeink szerint a beruházással egyre több gazdasági szereplő érkezik a településre, amelyek új munkahelyek létrehozásával járulnak hozzá a település gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. Az ipari terület fejlesztésével fenntartható módon fog javulni a helyi vállalkozások versenyképessége, erősödik a gazdasági potenciál és növekszik a beruházási hajlandóság.

A projekt keretében az önkormányzat által már korábban iparterületté nyilvánított, 21 hektáros terület teljes közműfejlesztése valósul meg.

 4900 m elektromos hálózat épül 2 db kompakt transzformátorállomással. Továbbá megépül az ipari területhez vezető út, amely a Tornyospálca Ipari úthoz csatlakozik. A tervezett szakasz 955 m hosszú, 6,50 m burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas. Az ipari terület vízellátását a Kossuth utcán meglévő vízvezeték továbbtervezése oldja meg, melynek hossza 2.500 m. A szennyvízelvezetés egy 2.120 m hosszú nyomott rendszerű szennyvízelvezető hálózat, valamint egy 140 m hosszú gravitációs rendszerű szennyvízelvezető hálózat segítségével történik. A szükséges – 2.150 m hosszúságú - gázvezeték kiépítése is a beruházás keretében valósul meg. A dombvidék jelleg miatt, az ipari területen található telephely csapadékvíz elvezetéséhez egy zárt, 1.350 m hosszúságú nyomott csatorna épül ki.

Az Európai Uniós projekt megvalósításával és a saját beruházásainkkal befektetünk a jövőbe. Amennyiben a 10 éve tartó munkánk gyümölcsei beérnek, a tudatosan tervezett és végrehajtott befektetés-politikával hamarosan kétszáz új munkahely létesülhet Tornyospálcán, elősegítve ezzel a település hosszú távú céljai megvalósítását, és újabb lehetőséget teremtve az itt és a környéken élő családoknak a boldogulásra.

További információ: www.tornyospalca.hu

PR szervezet: Tornyospálcai Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

E-mail: tornyospalca@tornyospalca.hu

 

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat